28. Nov 2018 14:16

Olympia s novou choreografiou

Cvičenky z Olympie opäť aktívne a zúčastnili sa na" Prehliadke pódiových vystúpení" považskej sokolskej župy v Trenčíne. Rosztlieskali prítomných divákov milým vystúpením so skladbou autorky Jitky Hejtmánkovej " Dáždnik nielen do dažďa."

Na vydarenom športovom podujatí vystúpili so svojim programom rôzne vekové skupiny.Na konci podujatia bolo vyhodnotenie účasti na XVI. všesokolskom zlete v Prahe,kde bola ocenená aj cvičiteľka Olympie Jitka Hejtmánková za spoluautorstvo a nácvik hromadnej skladby“ Spolu“, ktorá bola predvedená na XVI. všesokolskom zlete v Prahe a Uhorskom Brode.

Počas celého podujatia panovala medzi cvičencami a divákmi srdečná nálada a na bankete sa nadviazali nové priateľstvá.

Text a foto: Jitka Hejtmanková

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…