10. Mar 2020 10:08

Olympia ocenená

Olympia opäť úspešne reprezentovala Olympijský klub na vyhlásení najlepších športovcov trénerov,kolektívov a osobností telovýchovného hnutia o cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2019 s pódiovou skladbou s kuželkami autorky Jitky Hejtmánkovej " Viva viktoria ".


Medzi osobnosťami telovýchovného hnutia bola ocenená mestom Prievidza aj predsedníčka a cvičiteľka Olympie Jitka Hejtmánková za úspešnú reprezentáciu na Slovensku a v zahraničí na svetovej gymnaestráde v rakúskom meste Dorbirn,kde bola aj spoluautorkou hromadnej skladby“My spolu“ a Olympijským klubom k životnému jubileu 65 rokov. a za úspešnú reprezentáciu v rámci mesta, Slovenska a v zahraničí.

Veľké ďakujem patrí hlavne olympijskému klubu za vynikajúcu prípravu celého veľmi vydareného podujatia.

text: J. Hejtmánková

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…