28. Sep 2020 12:39

Okres Prievidza oranžový na COVID-19 semafore

Z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie prešiel okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. do oranžovej farby semaforu COVID-19.

Na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach sa týmto dňom a časom:

– zakazujú návštevy v zariadeniach sociálne starostlivosti v okrese Prievidza,
– zakazujú návštevy v nemocnici,
– obmedzujú hromadné podujatia na maximálne 500 osôb v exteriéri, maximálne 250 osôb v interiéri (za dodržania všetkých hygienických a protiepidemických opartrení).

Podrobnosti sú uvedené v „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo OLP/7311/2020, zo dňa 19.09.2020.

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…