2. Dec 2015 8:09

Odstraňovanie skládok v mestských častiach

V týchto dňoch dochádza k likvidácii čiernych skládok v mestských častiach Hradec a Veľká Lehôtka. Mesto zabezpečuje tieto práce cez aktivačných pracovníkov. Finančné prostriedky sú vynaložené z mestského rozpočtu.

„V predošlých dňoch sme odstránili niekoľko nepovolených skládok aj v lokalite Necpaly. Žiaľ skládky v našom meste vznikajú aj napriek tomu, že v Prievidzi je otvorený zberný dvor, do ktorého môžu Prievidžania vyvážať odpad bezplatne. Znovu chcem apelovať na všetkých, aby sme si naše mesto robili krajším a dali si záležať na tom ako vyzerá naše okolie, v ktorom žijeme. Odstraňovanie nepovolených skládok je veľmi finančne náročné a tieto peniaze by sme mohli vynaložiť na iné veci ako napríklad výstavbu nových ihrísk a podobne,“ podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Zoznam lokalít odstránených skládok:

Skládka na Ul. Poľnej skládka bola odstránená.

Skládka Hradec Družstevná ulica – skládka bola odstránená

Skládka Hradec Pavlovská ulica –
zo skládky bol odvezený biologicky rozložiteľný odpad, objemný a stavebný odpad a následne boli vykonané terénne úpravy vyčistenej časti nepovolenej skládky.

Skládka Veľká Lehôtka – skládka bola odstránená.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…