24. Jul 2013 7:19

Odstraňovanie nefunkčných stožiarov

Začiatkom júla 2013 sa pracovníci mestskej spoločnosti UNIPA začínajú s odstraňovaním dlhodobo nefunkčných a skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia. Niektoré stožiare vzhľadom na svoj vek majú narušenú statiku a z toho dôvodu nespĺňajú bezpečnostné štandardy. Okrem nedostatočnej bezpečnosti stĺpy nepôsobia ani esteticky, keďže veľa z nich podlieha postupnému hrdzaveniu.

V týchto dňoch sa vykonáva na území mesta monitoring stožiarov verejného osvetlenia. Dôkladná kontrola ukáže, ktoré stožiare bude potrebné a zároveň možné odstrániť tak, aby to neohrozilo funkčnosť verejného osvetlenia. S prácami na odstraňovaní sa začalo na sídlisku Píly, konkrétne na Ulici M. R. Štefánika. Odstraňovanie nefunkčných stĺpov by podľa predpokladov malo trvať až do konca roka 2013.
Spolu s projektom energetickej optimalizácie, ktorý je realizovaný rovnako v týchto dňoch na prievidzskom verejnom osvetlení, je cieľom mestskej spoločnosti zmodernizovanie, zefektívnenie a zníženie energetickej náročnosti tohto systému.

Poruchy na verejnom osvetlení súvisia s rekonštrukciou plynovodu

Sídlisko Píly prechádza v týchto dňoch rozsiahlou rekonštrukciou plynovodu, ktorá je realizovaná súkromnou spoločnosťou. Pred zahájením týchto prác mestská spoločnosť UNIPA, ktorá je správcom verejného osvetlenia v Prievidzi, poskytla realizátorovi vytýčenie inžinierskych sietí. Realizátor však pri výkopových prácach toto vytýčenie nerešpektoval. Jeho necitlivým prístupom tak došlo k viacnásobnému poškodeniu sietí prievidzského verejného osvetlenia.
Z toho dôvodu nastali v tejto lokalite viaceré výpadky a poruchy na verejnom osvetlení. Nedostatky boli zaznamenané najmä na uliciach Žirku, Palkoviča, Bjӧrnsona a S. Chalupku. Poruchou na rozvádzači nachádzajúcom sa na ulici S. Chalupku, ktorý je napojený na ulice Súkenícka a Garbiarska, došlo k výpadkom aj na týchto uliciach. Tieto poruchy teda nie sú spôsobené pochybením správcu, ale neprimeranými zásahmi realizátora rekonštrukcie plynovodu a nevhodnou technológiou prác, keďže v zmysle vyjadrenia bolo potrebné na niektorých miestach uskutočniť výkop ručne a nie strojom. Zo strany realizátora došlo viackrát k veľkému zásahu do funkčnosti verejného osvetlenia, k nerešpektovaniu stavebného povolenia a k nerešpektovaniu vyjadrenia vydaného spoločnosťou UNIPA. UNIPA si bude vzniknutú škodu nárokovať u realizátora rekonštrukcie plynovodu a zároveň zvažuje podanie podnetu na príslušný stavebný úrad.
Poruchy, ktoré boli týmto konaním spôsobené na sídlisku Píly sú priebežne odstraňované pracovníkmi UNIPY.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…