8. Oct 2018 8:22

Odstávka vody ul. Vajanského

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že dňa 12. 10. 2018 bude opravovať haváriu na vodovodnom potrubí v Prievidzi, na ul. Vajanského 11.

V dôsledku toho dôjde na uliciach Vajanského, Kukučínova, Východná, Ľ. Podjavorinskej, Stnianskeho, Nábrežie A. Kmeťa a v blízkom okolí k odstaveniu dodávky vody.

Predpokladaný čas opravy od 8:30 do odstránenia poruchy. Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené cisternou.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…