30. Nov 2018 7:13

Odstávka vody ul. Nábrežie sv. Cyrila

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje, že z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 30.11.2018 prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza.

Bez vody budú nasledovné ulice: Nábrežie sv.Cyrila 12.,10.,8.,6.,2., A.Škarvana 7., Matice slovenskej 10. Náhradné zásobovanie pitnou vodou z dôvodu nízkych teplôt nebude zabezpečené. Voda bude odstavená v čase od 09:00 h až do ukončenia prác.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…