10. Jul 2024 11:12

Odstávka teplej vody počas leta 2024 nebude


Dobrá správa pre obyvateľov mesta Prievidza.

Z dôvodu zapojenia a používania nových zdrojov spoločnosťou PTH, a.s. a celoročne vykonávanej údržbe rozvodov nebude nutné pristúpiť ku každoročnej plánovanej odstávke tepla.

Teplá úžitková voda dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania bude k dispozícii celé leto bez prerušenia.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…