28. Jul 2020 11:38

Od tradičného k módnemu

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vás pozývajú na prednášku o vývoji tradičného odevu na Slovensku Od tradičného k módnemu, ktorá sa uskutoční v stredu 12.8.2020 o 17:00 h v Sále RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19.

Prednášať bude PhDr. Júlia Marcinová (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva UNIZA).

Účasť je potrebné potvrdiť do 10.8.2020 emailom na paulina.haragova@rkcpd.sk.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…