9. Feb 2021 8:37

Od dnes mesto distribuuje respirátory FFP2 pre obyvateľov nad 65 rokov

Cieľom samosprávy je pomôcť k ochrane tej najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov mesta v boji s koronavírusom.

Mesto zabezpečí 2 kusy respirátorov FFP2 pre všetkých občanov s trvalým pobytom v meste Prievidza, ktorí tento rok (do 31.12.2021) dovŕšia vek 65 rokov. Tieto účinné ochranné pomôcky, označené logom mesta a krátkou informáciou o respirátore, doručíme celkovo 9 575 obyvateľom.

Postupne budú respirátory distribuované do schránok v jednotlivých častiach mesta prostredníctvom zamestnancov mestského úradu, opatrovateliek a poslancov MsZ v Prievidzi od dnes až do konca týždňa 14. februára 2021.

Odporúčame, aby ste respirátor využívali účelne, teda najmä v interiéroch, kde sa zdržiava viac ľudí (zdravotné strediská, lekárne, obchody, pošta).

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…