31. Jan 2012 13:33

Ocenili sme dobrovoľníkov a dobrovoľnícke projekty

Rok 2011 bol Európskou komisiou vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva. Aj z toho dôvodu sa Centrum voľného času SPEKTRUM v spolupráci s mestom Prievidza rozhodlo oceniť dobrovoľnícku prácu mladých dobrovoľníkov, ktorá je v spoločnosti často nenahraditeľná.

Niektorí ľudia tvrdia, že v dnešnej spoločnosti už nikto nič nedá zadarmo. Práve dobrovoľníctvo vo svojich rôznorodých podobách to však rázne popiera. Mesto Prievidza je presvedčené, že ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorí sú ochotní bez nároku na mzdu venovať svoj čas, nadanie a vedomosti na to, aby prispeli k uskutočneniu niečoho, čo považujú za dobré. Pomáhajú slabším, menej zdatným či odkázaným pri zapájaní sa do života spoločnosti, prispievajú k nárastu sebaúcty a sebadôvery tých, ktorí potrebujú pomoc, trávia voľný čas s deťmi a snažia sa byť im pozitívnym vzorom. Poskytujú pomocnú ruku tam, kde to potrebuje naša spoločnosť a prostredie, v ktorom žijeme.

Ocenenia prijali dobrovoľníci 30. januára 2011 v obradnej miestnosti mesta v Mestskom dome v Prievidzi z rúk primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej. V príhovore povedala aj tieto slová: „Na rómskej vlajke je okrem modrej a zelenej farby, ktoré symbolizujú oblohu a zem, aj drevené koleso. Pre Rómov je symbolom toho, že všetko, čo v živote urobíme, sa nám raz vráti. Veria, že ak v živote konáme dobro, raz sa koleso otočí a rovnaké dobro sa k nám vráti. Naopak, ak konáme zlo, príde čas, kedy budeme za to pykať. Je nepochybné, že dobrovoľníčky a dobrovoľníci konajú dobro. Ak rómska legenda o drevenom kolese platí, raz v živote sa dobrovoľníkom všetko vráti. Úprimne si to prajem aj ja.“

Orgánom pre posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia bola hodnotiaca komisia, ktorú tvorili traja členovia: Ing. Martin Drozd – poslanec MsZ a predseda komisie mládeže a voľnočasových aktivít; Mgr. Božena Gatialová – riaditeľka CVČ Spektrum Prievidza a Michal Dobiaš – poslanec MsZ a predseda Združenia informačných a poradenských centier mladých.

Ocenenie „Mládežnícki dobrovoľníci Prievidza 2011“ získali

za mimoriadny prínos k rozvoju dobrovoľníctva: Andrej Gilan a Alojz Vlčko

za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc: Ivana Rybanská

za dobrovoľnícky projekt roka: Projekt „Mladí pre Prievidzu- týždeň dobrovoľníctva“, ktorý pripravilo Fórum detí a mládeže mesta Prievidza za v spolupráci s mládežníckymi organizáciami a neformálnymi skupinami

Čestné uznanie „Mládežnícki dobrovoľníci Prievidza 2011“získali

za pravidelnú dobrovoľnícku pomoc organizácii: Adam Mihál, Daniela Ficová, Jaroslav Mišík, Katarína Šovčíková, Michal Karcol

za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc: Ján Grešner

za rozvoj dobrovoľníckych aktivít v oblasti kultúry: ArsPreuge, o.z.

Poďakovanie „Mládežnícki dobrovoľníci Prievidza 2011“získali

za pravidelnú dobrovoľnícku pomoc organizácii: Martin Štepánek, Paulína Krchňavá, Pavel Melicherčík, Silvia Divékyová, Viviána Guľvašová, Viktor Šovčík, Michaela Krajčovičová

za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc: Samuel Sobota

za dobrovoľnícky projekt: Projekt „Adoptuj si ihrisko“ na ktorom spolupracovali mladí z Prievidze pod vedením komisie športu.

Podrobné nominácie ocenených dobrovoľníkov, na základe ktorých vyberala hodnotiaca komisia:
ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…