16. Feb 2011 13:58

Ocenenie KULTÚRA 2010 v rukách úspešných Prievidžanov

V piatok 11. februára sa v Kultúrnom centre v Bojniciach konalo prestížne podujatie KULTÚRA 2010. Boli na ňom ocenení jednotlivci, kolektívy aj inštitúcie, za významný prínos v oblasti kultúry, alebo životného jubilea. Večer sa niesol v znamení pripomenutia najvýznamnejších kultúrnych udalostí a tvorivých umeleckých činnosti dosiahnuté nositeľmi kultúry v našom regióne počas predchádzajúceho roka.

Ocenenie si popri ocenených z iných miest odniesli aj prievidzskí umelci a kolektívy.

Cena Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra „ZA OSOBITNÝ PRÍNOS K ROZVOJU KULTÚRY HORNEJ NITRY“ bola udelená:

Mažoretkám TS Trend Prievidza pri príležitosti 25. výročia vzniku
Od roku 1985 získali viacero významných ocenení – stali sa Majsterkami Slovenska v mažoretkovom športe skupín i sólo formácií. Teleso pracuje pod odborným vedením sestier Mgr. Kataríny a Mgr. Anny Sokolových.

Jánovi Reisovi – ľudovému umelcovi z Prievidze pri príležitosti jubilea 90 rokov
Napriek svojmu veku doposiaľ nechýba na významných regionálnych i celoštátnych prehliadkach tradičného ľudového umenia a kultúry. Osobitne sa venuje zhotovovaniu výrobkov z kože – pastierskych bičov a korbáčov, ale i jazdeckých či drábskych bičov a rôznych dekoratívnych príveskov kombinovaných s inými materiálmi.

Štefanovi Orságovi – divadelníkovi z Prievidze pri príležitosti jubilea 60 rokov
Od svojej mladosti sa venoval neprofesionálnemu divadlu. Do roku 1982 účinkoval v divadelnom súbore v Partizánskom, od roku 1982 je aktívnym členom a režisérom Divadla „A“ v Prievidzi.

Milanovi Medúzovi – výtvarníkovi z Prievidze pri príležitosti jubilea 75 rokov
Výtvarnej tvorbe sa intenzívne venuje od polovice 90. rokov 20. storočia, najskôr ako neprofesionálny výtvarník oceňovaný v celoslovenských a regionálnych výtvarných súťažiach, v súčasnosti ako aktívny člen výboru Klubu výtvarných umelcov a teoretikov v Bratislave.

Cena riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi „ZA TVORIVÝ ČIN ROKA“ bola udelená:

v oblasti výtvarného umenia:
Oľge Šarinovej za autorskú výstavu Cesta svetla

Okrem množstva ďalších ocenení o originalite jej tvorby svedčí fakt, že je nositeľkou Ceny Ex equo Giovanni Emergenti „Za mimoriadny zjav a prínos do medzinárodného výtvarného umenia“ z medzinárodnej súťažnej výstavy Perla dell´Adriatico v Taliansku v roku 2008.

v oblasti hudby:Kolektívu hudobníkov (Vladislavovi Leškovskému, Romanovi Mečiarovi, Martinovi Glonekovi, Marekovi Škvareninovi) za aranžmány piesní a kreatívny hudobný sprievod finalistov súťaže Krištáľová váza 2010.

Cena riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi „ZA TVORIVÝ ČIN ROKA“ bola udelená:
Lenke Gahérovej – za vydanie kníh „A zajtra bude nový deň“ a „Čas nových nádejí“
Samotná autorka svoju prvotinu charakterizuje ako smutný príbeh o láske odľahčený humorom, kde koniec je novou nádejou, novým začiatkom.

Cena Okresnej rady Matice slovenskej v Prievidzi „ZA UCHOVÁVANIE A ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NÁRODA“ bola udelená:

Hornonitrianskemu múzeu v Prievidzi za mimoriadny podiel na ochrane a zveľaďovaní kultúrneho dedičstva regiónu hornej Nitry.

Erikovi Kližanovi, členovi redakčnej rady Prievidzský občasník za dlhoročnú objavnú prácu v oblasti mapovania histórie mesta Prievidza a jej popularizáciu.

Jánovi Sabovi, členovi redakčnej rady Prievidzský občasník za dlhoročnú objavnú prácu v oblasti mapovania histórie mesta Prievidza a jej popularizáciu.

Pamätný list riaditeľky RKC v Prievidzi „ZA DLHOROČNÚ KULTÚRNOOSVETOVÚ ČINNOSŤ“ bola udelená:

Ľudovej hudbe DFS Malý Vtáčnik pri príležitosti 20. výročia vzniku
Malý Vtáčnik funguje od roku 1990. Od jej založenia ju viedol Daniel Kubizna, od roku 2003 doposiaľ Ján Strmenský. Pri úpravách piesní spolupracuje Peter Hrbík. V roku 2000 ľudová hudba získala na festivale v Myjave Cenu Samka Dudíka.

Kultúrnemu a spoločenskému stredisku v Prievidzi pri príležitosti 20. výročia vzniku
Vytvára podmienky pre činnosť takých významných súborov, ako je Vtáčnik, Malý Vtáčnik, Divadlo„A“ a Divadlo Shanti, o.z, Klub rodákov, kluby dôchodcov, filmový klub i ďalšie telesá. Jeho súčasťou sú kultúrne zariadenia jednotlivých mestských častí Prievidze.

Hudobnej skupine Vabank z Prievidze pri príležitosti 20. výročia vzniku
Skupina účinkovala na rôznych festivaloch, prehliadkach a koncertoch. V jej radoch sa vystriedalo mnoho vynikajúcich hudobníkov a niektorí z nich založili vlastné hudobné skupiny. Jej vedúcim je Mário Bošiak.

Speváckej skupine Radosť z Prievidze pri príležitosti 10. výročia vzniku
Vystúpeniami sa prezentuje na podujatiach mesta, regionálnych prehliadkach a festivaloch a rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach. Vedúcou skupiny je pani Eva Sáková.

Speváckej skupine Trávniček z Prievidze pri príležitosti 10. výročia vzniku
Je organizátorom festivalu piesní „Kto si rád zaspieva“ a jeho pravidelným účastníkom. Prezentovala sa i na regionálnych prehliadkach a festivaloch a za obdobie svojho pôsobenia vydala 2 piesňové CD albumy. Vedúcou skupiny je pani Irena Čičmancová.

Jurajovi Leporisovi – ľudovému umelcovi z Prievidze pri príležitosti 85 rokov
Sortiment jeho tokárskych výrobkov je z hľadiska úžitkovosti rôznorodý (dózy, misy, svietniky, podnosy, taniere, rámy obrazov…), avšak štýlovo čistý. Venuje sa i voľnej tvorbe plastík – solitérov – vyznačujúcich sa takisto štýlovou prepracovanosťou tvaru.

Ďakovný list Združenia miest a obcí hornej Nitry „ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU HORNEJ NITRY“ bol udelený:

Martine Mikušovej – výtvarníčke za ocenenie na celoštátnej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum v Piešťanoch.

Divadlu „A“ a Divadlu Shanti, o.z., Prievidza za úspešnú prezentáciu na celoštátnej súťažnej prehliadke Divadlo a deti v Rimavskej Sobote.

Barbore Novákovej z Prievidze za úspešnú prezentáciu na 56. Hviezdoslavovom Kubíne na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy.

Fotoklubu Junior pri CVČ Spektrum Prievidza za úspešnú reprezentáciu regiónu na krajskom a celoslovenskom kole súťaže amatérskych fotografov AMFO.

Matúšovi Granecovi – za 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže amatérskych fotografov AMFO – v kategórii do 21 rokov – farebná fotografia.

Cena občianskeho združenia K-2000 „ZA NETRADIČNÉ KULTÚRNE PROJEKTY“ bola udelená:
Helene Dadíkovej za projekt „Chopinov most“

Koncert s medzinárodnou účasťou, konaný v septembri 2010 pri príležitosti 200. výročia narodenia Fryderyka Chopina v Kultúrnom centre v Bojniciach. Okrem Bojníc bolo do projektu zapojené aj poľské mesto Zator a maďarské Berekfurdo.

Miroslavovi Kormošovi za invenčnú propagáciu originálnych kultúrnych a umeleckých aktivít na hornej Nitre v internetovom časopise „Tamasem“. Internetový „časopis o umení, kultúre a spoločnosti“ vychádza od roku 2009 v pdf formáte.

Cena Regionálneho združenia pre rozvoj cestovného ruchu Horná Nitra ,,ZA MIMORIADNY PODIEL NA ROZVOJI CESTOVNÉHO RUCHU NA HORNEJ NITRE“ bola udelená:
PhDr. Oľge Kotianovej
za prezentáciu a propagáciu regiónu horná Nitra Podnikateľka, ktorá sa venuje propagácii Slovenska a regiónu horná Nitra na zahraničných výstavách a workshopoch so zameraním na ruskú a ukrajinskú klientelu.

OZ Aeroklub letisko Prievidza za mimoriadny podiel na propagácii hornej Nitry počas MS v bezmotorovom lietaní.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…