22. Nov 2010 17:23

Ocenenie jubilantov z Necpál

V kultúrnom dome v Necpaloch si v piatok 19. novembra 2010 pripomenuli seniori z Denného centra Prievidza – Necpaly jubileá svojich členov. Nielen tie životné, ale aj krásne výročia lásky a aktívnej činnosti ocenil viceprimátor mesta Milan Dérer na slávnostnom prijatí. V tomto roku oslávili členovia Denného centra Prievidza – Necpaly okrúhle životné jubileá a výnimočné oslavy spoločného života.

Zástupca primátora mesta Prievidza Milan Dérer mohol zagratulovať k zlatej svadbe za 50 rokov spoločného života manželom Cecílii a Ľudovítovi Matiaškovcom a zároveň k rovnakému výročiu aj Ľudmile a Františkovi Horvátovcom.

Margita a Štefan Sulanovci sú spolu už 55 rokov a tak prijali gratulácie k stále menej častej smaragdovej svadbe.

Cena primátora mesta putovala do rúk pani Emílie Vaňovej pri príležitosti jej životného jubilea a za aktívny a dlhoročný podiel na organizovaní spoločenského života seniorov v Necpaloch.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…