18. Apr 2017 8:30

Obyvatelia predstavia svoje projekty v rámci Participatívneho rozpočtu 2017

Širokú verejnosť pozývame na verejnú prezentáciu projektov, ktoré navrhli priamo obyvatelia mesta v rámci Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu.

V utorok 25. apríla 2017 o 17. 30 h sa v zasadacej miestnosti Kultúrne a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu (1. poschodie) uskutoční verejná prezentácia projektov. V rámci prezentácie bude mať každý z koordinátorov päť minút na predstavenie svojho projektu, Súčasťou prezentácie bude aj diskusia k jednotlivým návrhom. Stretnutie povedie facilitátor Peter Nedoroščík z občianskeho združenia Utopia, ktoré projekt v Prievidzi zastrešuje.

Na stretnutie pozývame všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem oboznámiť sa s jednotlivými projektami.

Mesto Prievidza odštartovalo pilotný ročník Participatívneho rozpočtu. Projekt ponúka jedinečnú príležitosť pre obyvateľov mesta zapojiť sa do rozhodovania o využití časti finančných prostriedkov z mestského rozpočtu. Počas uplynulých mesiacov mohli obyvatelia mesta Prievidza možnosť navrhnúť projekt, ktorým skvalitnia život v našom meste. Návrhy sa zbierali v nasledovných tematických komunitách: Doprava a cyklodoprava, Kultúra a šport, Seniori, Sociálne vylúčené skupiny, Verejný priestor a zeleň. Členovia tematických komunít sa pravidelne stretávali a rozvíjali svoje nápady a podnety do finálnej podoby projektov.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…