20. Mar 2017 13:38

Obyvatelia môžu požiadať o bezplatný rozbor vody

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. prichádza aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody s ponukou bezplatnej analýzy pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany.

Analýzu vzoriek vody z individuálnych zdrojov realizujeme podľa nasledovných usmernení:

Analýza na dusičnany sa bude realizovať v laboratóriách pitných vôd, a to – v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci (adresu nájdete na www.stvps.sk).

Dňa 22. 3. 2017 je potrebné priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody. Vzorku vody odoberať po odpustení vody (min. 5 minúty).

V prípade záujmu kontaktujte zodpovedné osoby v laboratóriách pitných vôd, ktoré sú najbližšie k Vášmu bydlisku.

Kontaktné osoby:
Laboratórium PV Banská Bystrica – kontaktná osoba Ing. Azzamová Eva, tel: 048/4327 771
e-mail: eva.azzamova@stvps.sk

Laboratórium PV Lučenec – kontaktná osoba RNDr. Bóriková Kvetoslava, tel: 048/4327 565
e-mail: kvetoslava.borikova@stvps.sk

Laboratórium PV Prievidza – kontaktná osoba Ing. Šramková Darina, tel: 048/4327 313
e-mail:darina.sramkova@stvps.sk


Vzorky vody je možné odovzdať aj 22. marca 2017 v Obchodnom centre Európa, Banská Bystrica v informačnom stánku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…