Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Aktuálny stav oblasti triedených zložiek komunálnych odpadov v Meste Prievidza

Predchádzanie vzniku odpadov v meste Prievidza:

Informačný leták pre rodinné domy

Informačný leták pre sídliská