1. Školské stravovanie – kontakty :


ŠJ pri základných školách

ŠJ pri Základnej škole s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 96 49 E-mail: sj.dobsinskeho@centrum.sk vedúca ŠJ Chudá Anna
ŠJ pri Základnej škole, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/540 44 14 E-mail: sjenergetikov@centrum.sk vedúca ŠJ Pánisová Iveta
ŠJ pri Základnej škole, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 40 29 E-mail:sjrastislavova@gmail.com vedúca ŠJ Oľga Kohútová
ŠJ pri Základnej škole s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/548 80 28 E-mail: lenkalukacova@centrum.sk vedúca ŠJ Lukáčová Magdaléna
ŠJ pri Základnej škole, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 37 70 E-mail: masarikova@marianska.sk vedúca ŠJ Masariková Alena
Školská jedáleň, Ul. S. Chalupku 313/12, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 543 98 41 E-mail: sjschalupku.pd@gmail.com vedúca ŠJ Čertíková Ivica
ŠJ pri Základnej škole, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 98 96 E-mail: sj.safarika@zoznam.sk vedúca ŠJ Krausková Iveta

ŠJ pri materských školách