Iba u zdravého psa môžeme zabezpečiť jeho pohodu.
Minimálna zdravotná starostlivosť o psa je:
Očkovanie šteniat
Základné očkovanie šteniatok by malo obsahovať vakcíny proti nasledujúcim infekčných ochoreniam:
• Psinka (D – distemper)
• Parvoviróza (P – parvovirus)
• Infekčná hepatitída (A – adenovirus alebo H – hepatitis)
• Parainfluenza (Pi – parainfluenza)
• Leptospiróza (L – leptosirosis)
• Besnota (R – rabies)
Vakcinačná schéma pre šteňatá:
1. Vakcinácia 8.-9. týždeň (DHPPi)
2. Vakcinácia 11.-13. týždeň (DHPPi + L)
3. Vakcinácia 14.-16. týždeň (DHPPi + L)
4. Vakcinácia 16. týždeň a neskôr (R)
Očkovanie dospelých psov
• infekčné ochorenia 1 x rok
• besnota 1 x 2-3 roky (podľa druhu použitej vakcíny)
Pozor, zmena ohľadom očkovania proti besnote! Ešte donedávna bolo očkovanie proti besnote povinné zo zákona vykonávať 1x ročne. Od 1.11.2011 však platí novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý mení túto povinnosť a to nasledovne:
• Psy musia byť zo zákona povinne zaočkovaní proti besnote v intervale, aký uvádza výrobca použitej vakcíny. Väčšina vakcín, ktoré sa používajú na očkovanie proti besnote, má udávanú platnosť vakcíny po dobu 2 rokov.
Po ukončení základnej vakcinácie je možné rozšíriť chránenosť psa proti ďalším ochoreniam: borelióze, psincovému kašľu, plesňovým ochoreniam, babezióze, tetanu, herpes vírusu. Odporúčame hlavne vakcináciu proti borelióze a psincovému kašľu. Každá z týchto vakcinácií musí byť v prvom roku prevedená 2–krát s rozostupom 2–3 týždňov. Revakcinácia sa vykonáva 1-krát do roka.


Odporúčaná odčervovacia schéma:
Odčervenie sa u šteniatka vykonáva prvý–krát vo veku 14 dní a do veku 3 mesiacov sa opakuje v 2 – 3 týždňových intervaloch.
Odčervenie sa odporúča opakovať v polročných intervaloch, v prípade rizikového správania sa (kŕmenie surovým mäsom, prístup zvieraťa do postele, prítomnosť batoľaťa v rodine) v trojmesačných intervaloch.
Väčšina bežných chorôb psov sa lieči ľahko, ak sa včas diagnostikujú. Preto si u psa všímajte zmeny v prejavoch správania a ak pretrvávajú, vyhľadajte veterinára!

VETERINÁRNE AMBULANCIE
MVDr. Michal BELÁK
Mojmírova 16 (za Pizzeriou CHARLIE, pod ABC marketom)
971 01 PRIEVIDZA
Tel. č.: 0905 833 319
Pohotovosť služba NON STOP na zavolanie: 0905 833 319
GPS: N 48°46`41.60“ E 18°38`32,29”
Web: www.zoovet.sk
E-mail: zoovet@azet.sk
Veterinárna prax – EJMI Bojnice
MVDr. Ladislav SMATANA
Školská ul. 60, 972 01 BOJNICE
Tel.: 046/5430 623
Pohotovosť služba NON STOP na zavolanie: 0905 478 536
E-mail: vetprax@veterina-bojnice.sk
Veterinárna ambulancia
MVDr. Martin GESCHWANDTNER
Tenisová č.2, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.: 0915 858 888
E-mail: vet.ambulancia.pd@mail.t-com.sk
Web: http://vetambulanciapd.szm.sk
Veterinárna ambulancia
MVDr. Ján NEUWIRTH
Tichá 8, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.: 0905 628 386
Web: http://www.veterinar-prievidza.sk/

Terénny veterinár
MVDr. Milan SARVAŠ
Kúpeľná 27, 972 01 BOJNICE
Tel.: 0907 575 858
Veterinárna ambulancia
MVDr. Jaromír SIBERT
Ul. Ľ. Ondrejova 6, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.: 046/541 33 94,
Pohotovostná služba na zavolanie: 0905 621 255
Veterinárna ambulancia
MVDr. Vladimír PETRÁŠ
Železničiarska ul. 30, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.: 046/542 55 11, 0905 602 513