O kultúre v Prievidzi

Mesto Prievidza zabezpečuje hlavné kultúrne podujatia prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. KaSS má neziskový charakter a organizuje verejné podujatia zamerané na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, zabezpečuje a zohľadňuje potreby a záujmy obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Zároveň sa podieľa na rozvíjaní partnerských a priateľských vzťahov mesta Prievidza s inými mestami a obcami v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

Poslaním KaSS je vytvárať spoločensky hodnotné tvorivé kultúrne aktivity, sprístupňovať umelecké hodnoty, vytvárať podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie voľnočasových aktivít detí, mládeže, dospelých a seniorov. Organizačne a obsahovo zabezpečovať kultúrne a spoločenské podujatia a výchovno-vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a záujmové skupiny občanov, vytváranie podmienok na rôzne kultúrne aktivity, sprostredkovanie umeleckých hodnôt, organizovanie spoločenského života, podporovanie činnosti záujmových krúžkov a útvarov.

Najznámejšie kultúrno spoločenské podujatie

Milovníkom kultúry a umenia ponúka mesto Prievidza počas celého roka široké spektrum kultúrno-spoločenských podujatí. Pre občanov a návštevníkov zabezpečujú kultúrne inštitúcie dostatok príležitostí na oddych a zábavu prostredníctvom divadelných predstavení, koncertov vážnej a populárnej hudby, vystúpení folklórnych súborov i umeleckých kolektívov. Obľube sa tešia už tradičné programy konané v rámci Prievidzských mestských dní, na ktorých účinkujú i umelecké súbory z partnerských miest, Dní dychových hudieb, Prievidzského jarmoku i zábavné programy počas silvestrovských a novoročných osláv na Námestí slobody. V ponuke organizátorov kultúrneho života majú trvalé miesto výstavy amatérskej i profesionálnej výtvarnej tvorby v galérii AMA a zbierkového fondu tunajšieho múzea. Vysokú umeleckú úroveň majú pravidelne organizované prehliadky jednotlivcov a zborového spevu mládeže i dospelých Stančekova Prievidza a Prievidza spieva. Nezabudnuteľným zážitkom pre publikum sú veľkonočné a vianočné chrámové koncerty. Večerný život hlavne mladým ľuďom spestruje niekoľko diskoték, filmové projekcie v kine Baník a v letnom období atraktívne nočné filmové predstavenia v Lesoparku.

Zoznam kultúrno spoločenských podujatí v Prievidzi počas roka:

  • Banícky jarmok
  • Hornonitrianske folklórne slávnosti
  • Prievidzský rínok

Najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie v Prievidzi