9. Nov 2020 14:37

Obnova vyučovania v školách a školských zariadeniach

Od utorka 10. novembra 2020 sa v okrese Prievidza pokračuje vo výchovno-vzdelávacom procese v materských školách, na 1. stupni základných škôl a vo všetkých ročníkoch špeciálnych základných škôl..

O prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu rozhodol Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 na obdobie od 3. novembra do 5. novembra 2020 vrátane. Zavedenie tohto opatrenia nebolo predĺžené, čo znamená, že od utorka 10. novembra 2020 výchovno-vzdelávací proces v materských školách, na 1. stupni základných škôl a a vo všetkých ročníkoch špeciálnych základných škôl v okrese Prievidza pokračuje.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…