24. Jan 2023 9:38

Obmedzenie zbytočných dopravných značiek v meste

V meste Prievidza sa nachádzajú viaceré zbytočné dopravné značky. Častokrát ide o duplicitné značenia alebo značenia, ktoré si vzájomne odporujú. Preto zástupca primátorky Michal Dobiaš prichádza s novou iniciatívou zameranou na redukciu nepotrebných, duplicitných alebo nadbytočných dopravných značiek.

Výhod redukcie zbytočných dopravných značiek je viacero. Znížením počtu dopravných značiek, prípadne ich presunutím zo samostatných stĺpikov na stĺpy verejného osvetlenia:

  • dôjde k zníženiu vizuálneho smogu popri komunikáciách, čo zatraktívni verejný priestor,
  • zlepší sa viditeľnosť a prehľadnosť existujúceho dopravného značenia, čo bude mať za následok zvýšenie miery bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
  • znížia sa náklady na údržbu dopravných značiek a stĺpikov.

„Tieto značky vytvárajú vizuálny smog a špatia verejný priestor. Okrem toho, mesto má povinnosť do 3 rokov vymeniť všetky dopravné značky z dôvodu zmeny príslušnej vyhlášky, napriek tomu, že financovať to musí samospráva sama,“ uviedol zástupca primátorky Michal Dobiaš.

Zástupca primátorky vytvoril výzvu, aby verejnosť mohla pomôcť pri zredukovaní nepotrebných, duplicitných alebo nadbytočných dopravných značiek. V prípade, že obyvateľ pozná miesta, kde sú zbytočné alebo duplicitné dopravné značky, resp. je možné dopravné značky osadiť na jestvujúci stĺp verejného osvetlenia namiesto značky osadenej na samostatnom stĺpiku, podnet s fotkou a popisom môže verejnosť na emailovú adresu zastupcaprimatora@prievidza.sk.

Všetky podnety a značky, ktoré bude samospráva chcieť odstrániť, budú predmetom posúdenia odbornými zamestnancami mesta, Okresným dopravným inšpektorátom a v prípade potreby aj Okresným úradom. „Najlepšia dopravná značka je taká, ktorá je viditeľná, zrozumiteľná a jasná. A hlavne, nech ich nie je veľa. Aj toto pomôže k tomu, aby naše mesto bolo krajšie,“ uzavrel Dobiaš.

Reportáž k iniciatíve

Ďalšie aktuality

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka - 3.2.2023

3. Feb 2023 8:29
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň

2. Feb 2023 10:02
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 5. týždni.

Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B…

2. Feb 2023 10:00
V uplynulých dňoch bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej…