27. Jul 2016 9:20

Obmedzenie MHD pri Hypernove

Počas stavebných prác pri OD Hypornova dôjde k obmedzeniu mestskej hromadnej dopravy. Zastávka v tejto lokalite bude zo siete MHD vynechaná až do ukončenia stavebných prác.

Obmedzenie mestskej hromadnej dopravy na parkovisku vedľa bývalého nákupného centra Hypernova sa dotkne spoja č. 50. Podľa informácií zo strany prevádzkovateľa verejnej dopravy spol. SAD Prievidza, časový harmonogram daného spoja ostane zachovaný, len sa vynechá zastávka Hypernova. Ľudia na výstup a nástup budú môcť využiť iné zastávky MHD.

Stavebník realizujúci rekonštrukčné práce v obchodnom dome avizuje, že predpokladaný termín ukončenia stavebných prác budovy nákupného centra je stanovený na termín maximálne na február 2017.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…