19. máj 2021 6:53

Obmedzenia z dôvodu uzávierky chodníka na Bojnickej ceste

Prosíme vodičov a chodcov o dodržiavanie obmedzení pri rekonštrukčných prácach na chodníku na Bojnickej ceste.

Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác je nutné čiastočné obmedzenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách.
Predmetom prác bude odstránenie jestvujúcich krytov a podkladových vrstiev komunikácie a realizácia nových podkladných vrstiev komunikácie a pokládka nových povrchov.
V plánovanom termíne od 24.05. 2021 do 30.06. 2021 budú realizované rekonštrukčné práce na chodníku – Bojnická cesta v úseku od Ul. J.G. Tajovského po Ul. Š. Závodníka.

Nakoľko sa bude jednať o uzávierku chodníka, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…