16. Aug 2011 11:50

O Z N Á M E N I E pre obyvateľov mesta v rámci potravinovej pomoci

Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie v Prievidzi oznamuje obyvateľom mesta, že 15.8.2011 bol posledným dňom registrácie obyvateľov spĺňajúcich nárok na potravinovú pomoc v rámci Programu dodávok potravín SR pre odkázaných obyvateľov mesta.

Výdaj potravín z dôvodu meškania dodávok bude v dňoch 24.8.2011 a 25.8.2011 (streda a štvrtok) v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. v priestoroch ZŠ Ul. Rastislavova, vchod za bývalou Sokolovňou.

Žiadame obyvateľov, aby dodržali termín výdaja potravín.
Po tomto termíne mesto Prievidza potraviny vydávať nebude.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…