16. Aug 2011 11:50

O Z N Á M E N I E pre obyvateľov mesta v rámci potravinovej pomoci

Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie v Prievidzi oznamuje obyvateľom mesta, že 15.8.2011 bol posledným dňom registrácie obyvateľov spĺňajúcich nárok na potravinovú pomoc v rámci Programu dodávok potravín SR pre odkázaných obyvateľov mesta.

Výdaj potravín z dôvodu meškania dodávok bude v dňoch 24.8.2011 a 25.8.2011 (streda a štvrtok) v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. v priestoroch ZŠ Ul. Rastislavova, vchod za bývalou Sokolovňou.

Žiadame obyvateľov, aby dodržali termín výdaja potravín.
Po tomto termíne mesto Prievidza potraviny vydávať nebude.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.