22. Nov 2011 12:42

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania- Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytovka Koceľova

O Z N Á M E N I E stavebného konania pre stavebníka Spoločenstvo vlastníkov bytov „Bytovka Koceľova“, so sídlom Ul. Koceľova 4/6, 971 01 Prievidza, vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby, v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Zateplenie a obnova bytového domu Koceľova 195/4-10, Prievidza“, súpisné číslo 40195, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5349.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.