22. Nov 2011 12:42

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania- Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytovka Koceľova

O Z N Á M E N I E stavebného konania pre stavebníka Spoločenstvo vlastníkov bytov „Bytovka Koceľova“, so sídlom Ul. Koceľova 4/6, 971 01 Prievidza, vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby, v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Zateplenie a obnova bytového domu Koceľova 195/4-10, Prievidza“, súpisné číslo 40195, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5349.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.