22. Nov 2011 12:42

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania- Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytovka Koceľova

O Z N Á M E N I E stavebného konania pre stavebníka Spoločenstvo vlastníkov bytov „Bytovka Koceľova“, so sídlom Ul. Koceľova 4/6, 971 01 Prievidza, vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby, v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Zateplenie a obnova bytového domu Koceľova 195/4-10, Prievidza“, súpisné číslo 40195, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5349.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…