22. Nov 2011 12:42

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania- Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytovka Koceľova

O Z N Á M E N I E stavebného konania pre stavebníka Spoločenstvo vlastníkov bytov „Bytovka Koceľova“, so sídlom Ul. Koceľova 4/6, 971 01 Prievidza, vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby, v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Zateplenie a obnova bytového domu Koceľova 195/4-10, Prievidza“, súpisné číslo 40195, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5349.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…