6. Dec 2011 12:55

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia Stavebník Autokomplex, s.r.o.,

Stavebník Autokomplex, s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky zast. Priemstav Stavebná, a.s., M. R. Štefánika 116, Nováky podal dňa 21.11.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Autosalón a autoservis Renault Dacia a Volksvagen - predaj a komplexný servis automobilov značky Renault Dacia a Volkswagen.

celý dokument k nahliadnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.