8. Nov 2011 12:56

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia : Jarmila Hanusová

Stavebník Ing. Jarmila Hanusová, Mojmírova ulica č. 196/4, 971 01 Prievidza podal dňa 03.11.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „ Stavebné úpravy bytu č. 12/5, Ulica banícka, Prievidza “ . Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 100 na Baníckej ulici, byt č. 5, vchod č.12, súp. č. stavby: 171.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…