16. Aug 2011 13:13

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník Vlasta Švikruhová, Ulica J. Kráľa č. 8/7, Prievidza, podala dňa 01.08.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Prestavba podkrovia na obytné účely “ – prestavba podkrovia bytového domu s.č. 20175 a vytvorenie mezonetového bytu, napojenie na technické siete z bytu č. 7, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 106.

celý dokument vo formáte pdf. ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…