16. Aug 2011 13:13

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník Vlasta Švikruhová, Ulica J. Kráľa č. 8/7, Prievidza, podala dňa 01.08.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Prestavba podkrovia na obytné účely “ – prestavba podkrovia bytového domu s.č. 20175 a vytvorenie mezonetového bytu, napojenie na technické siete z bytu č. 7, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 106.

celý dokument vo formáte pdf. ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…