16. Aug 2011 13:13

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník Vlasta Švikruhová, Ulica J. Kráľa č. 8/7, Prievidza, podala dňa 01.08.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Prestavba podkrovia na obytné účely “ – prestavba podkrovia bytového domu s.č. 20175 a vytvorenie mezonetového bytu, napojenie na technické siete z bytu č. 7, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 106.

celý dokument vo formáte pdf. ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…