16. Aug 2011 13:13

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník Vlasta Švikruhová, Ulica J. Kráľa č. 8/7, Prievidza, podala dňa 01.08.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Prestavba podkrovia na obytné účely “ – prestavba podkrovia bytového domu s.č. 20175 a vytvorenie mezonetového bytu, napojenie na technické siete z bytu č. 7, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 106.

celý dokument vo formáte pdf. ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…