13. Mar 2014 12:04

O kúpu ani nájom pozemkov mesta na garáže investor zatiaľ nepožiadal

Súkromný investor distribuoval letáky s ponukou garážového parkovania v radových garážach. Mestu Prievidza zatiaľ neboli podané žiadne žiadosti o kúpu alebo nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, na ktorých majú byť podľa inzercie garáže vybudované.

Viacerí obyvatelia sa na mesto Prievidza obrátili s otázkami ohľadom projektu budovania radových garáží v dvoch lokalitách na území mesta. Podľa inzercie by mali byť garáže vybudované v priestore medzi Základnou školou P. J. Šafárika a ulicou P. J. Šafárika a na sídlisku Necpaly v priestore medzi ulicami Kútovská a Hornonitrianska cesta – v oboch lokalitách na pozemkoch, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve mesta Prievidza.

Po preverení bolo zistené, že takýto zámer prezentovala na svojej webovej stránke doteraz v obchodnom registri nevzniknutá firma IKON PARTNERS s.r.o.. Zamestnanci mestského úradu preverili na kontaktnom telefónnom čísle aktivitu investora, na základe čoho bolo uvedené, že ide len o nezáväzný prieskum trhu, ktorého cieľom je zistiť predbežný záujem obyvateľov o takýto typ garáží.

Podľa mesta Prievidza je takýto prieskum trhu, prezentovaný na majetku vo vlastníctve mesta Prievidza, v rozpore s dobrými mravmi, pretože nie je podložený žiadnym právnym alebo iným vzťahom investora k mestu Prievidza. Okrem toho je potrebné dať do pozornosti aj tú skutočnosť, že na mieste prezentovanom v inzercii sú v súčasnosti pozemky viazané nájomnou zmluvou, ktorú v roku 2008 za mesto Prievidza uzatvoril vtedajší primátor mesta Ján Bodnár. Účelom nájmu je výstavba bytových domov podľa zmluvy o spolupráci so súkromným investorom.

Na základe uvedeného si mesto Prievidza dovoľuje upozorniť prípadných záujemcov o tento projekt, že v súčasnosti mesto Prievidza žiadnym spôsobom neparticipuje na aktivitách investora.

Ilustračná snímka: Google Maps

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…