29. Nov 2022 9:07

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať do 31.12.2022

Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať a za akých podmienok vzniká nárok.

Na základe novelizovaného nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov  vo veci poskytnutia jednorazových dotácií na podporu humanitárnej pomoci je možné na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať do 31.12.2022 o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100,00 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

Komu je dotácia určená:

  • Dotácia na nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur, povinnou prílohou k žiadosti je posledné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti
  • Dotácia pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
  • Dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Kto je žiadateľom o dotáciu a ako o ňu požiadať?

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022, ktorú je možno podať na príslušnom úrade práce osobne, poštou alebo poslať e-mailom (bez kvalifikovaného elektronického podpisu). Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka - 3.2.2023

3. Feb 2023 8:29
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň

2. Feb 2023 10:02
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 5. týždni.

Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B…

2. Feb 2023 10:00
V uplynulých dňoch bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej…