6. Apr 2023 11:53

Nový trvalkový záhon v centre

V týchto dňoch spoločnosť TSMPD s.r.o. začala s revitalizáciou zeleného ostrovčeka pred okresných súdom na Ul. G. Švéniho. Nevzhľadná zeleň tvorená z prerastených krovín bude nahradená kvitnúcimi trvalkami a okrasnými drevinami.

Mesto Prievidza realizovalo v minulom období viacero nových trvalkových záhonov, ktoré doplnili a skrášlili verejný priestor pred hotelom Magura a na Námestí piaristov.

Hlavnou myšlienkou návrhového riešenia je premena statickej zelene, ktorá pozostáva predovšetkým z ihličnatých drevín na zmiešaný trvalkový záhon, meniaci sa v priebehu celého vegetačného obdobia. 

Navrhnutá štruktúra záhonu je navrhnutá z trvaliek a drevín, ktorých výber rešpektuje extrémne podmienky daného miesta. Aspekt skorej jari bude obohatený o cibuľoviny, ktoré oživia priestor hneď zo začiatku vegetačného obdobia.

Celá plocha bola navrhnutá ako zmiešaný záhon drevín a trvaliek s cieľom narušiť fádnosť a anonymitu miesta.

Využitý bude aj mestský kompost

Nadväzujúce práce po vyčistení plochy majú za cieľ zlepšiť štrukturálne vlastnosti  pôdy. Pre správny vývoj vysadených rastlín je potrebné taktiež pôdny profil obohatiť o živiny, teda doplniť organickú zložku, ktorej v pôvodnej zemine nie je dostatok. V tomto prípade technické služby využijú kompost z mestskej kompostárne. Doplnené budú aj poškodené časti obrubníkov.

Samotná výsadba trvalkových rastlín a kvetov sa po výmene pôdy, úprave podložia a obrubníkov bude realizovať v jesenných mesiacoch, ktoré sú na zakorenenie rastlín najvhodnejšie vďaka dostatku vlahy a nižších teplôt v porovnaní s letnými mesiacmi.

Pozitívne reakcie obyvateľov na nové mestské záhony sú pre nás veľmi cennou spätnou väzbou. Preto sa okrem strojovej výsadby kvetín snažíme obohacovať reprezentatívnu zeleň. Ostrovček pred okresným súdom bol v súčasnosti svojim vzhľadom prehliadaným prvkom mestskej zelene, ktorá sa nachádza v najrušnejšej časti mesta. Nová výsadba prinesie farby a reprezentatívnejší vzhľad, ktorý doplní líniu zelene  a kvitnúcich rastlín v parku na Ul. A. Hlinku,“ skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…