15. Sep 2022 11:55

Nové fitness prvky na Lúčnej ulici

V týchto dňoch bola ukončená realizácia osadenia vonkajších fitnes prvkov na ihri-sku nachádzajúcom sa na Lúčnej ulici v Prievidzi. Inštalácia prvkov bola realizovaná na základe požiadavky výboru volebného obvodu č. 1.

Na Lúčnej ulici boli osadené tri fitnes prvky v celkovej cene 3 288 eur a to dvojitý posilňovač nôh, multifunkčná stanica a posilňovač brušných svalov. Osadenie fitness prvkov realizovala spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza.

Mesto Prievidza aktuálne eviduje požiadavku na vytvorenie workoutového ihriska vo Veľkej Lehôtky. V prípade uvoľnenia finančných prostriedkov plánuje zrealizovať na túto investíciu vypracovanie projektovej dokumentácie.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…