13. Sep 2012 10:53

Nové dopravné značky

V meste sú v týchto dňoch postupne vymieňané staré a zničené dopravné značky za nové.

Verejné obstarávanie na realizáciu zvislého dopravného značenia bolo zadané s finančným limitom pre rok 2012 vo výške 10 tis. €. Nedostatky v zvislom dopravnom značení boli zaznamenané na základe zistení pracovníkov mesta, MsP, štátnej polície, podnetov občanov a požiadaviek poslancov jednotlivých volebných obvodov.

Odstraňovanie nedostatkov na zvislom dopravnom značení je realizované po etapách na základe objednávok mesta pre víťaza verejného obstarávania – spoločnosť AD značenie s.r.o. Prievidza. Ku dňu 10.9.2012 bolo za opravu alebo výmenu nového zvislého dopravného značenia uhradených 1092,10 €. Počet opravených poškodených resp. nových osadených značiek nie je možné určiť vopred, pretože denne pribúdajú dopravné značky poškodené vandalmi a dopravnými kolíziami. To sú zároveň najčastejšie dôvody, prečo priebežne vykonávame kontrolu existujúcich dopravných značiek. Pri zistení, že dopravné značky sú zastarané, zničené alebo farebne nevyhovujúce, sú postupne vymieňané, pričom prioritne sa zameriavame na výmenu značiek na hlavných miestnych komunikáciách.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…