3. Jul 2024 8:51

Nové altánky pre seniorov


Na základe požiadaviek niektorých obyvateľov nájomných bytov na Ul. J. Okáľa, vybudovať pri týchto bytových domoch altánky, kde by sa mohli vzájomne stretávať, sa správca bytov SMMP, s. r. o., v spolupráci s vedením mesta Prievidza, rozhodla, že tejto požiadavke vyhovie a z vlastných zdrojov zabezpečila vybudovanie dvoch altánkov.

Nájomné byty v tejto lokalite vznikli po odčlenení dvoch samostatných vchodov na Ul. J. Okáľa od Zariadenia pre seniorov. Mesto cez svoju spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (SMMP, s. r. o.), ponúklo následne byty do nájmu bývalým klientom ZPS a tiež prioritne občanom mesta Prievidza v dôchodkovom veku.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…