1. Aug 2013 6:51

Nová mestská spoločnosť zabezpečí kontinuitu nakladania s odpadmi

Po vypovedaní zmluvy so spoločnosťou Tezas musí mesto Prievidza od úvodu roka 2014 zabezpečiť aj kontinuitu realizácie odpadového hospodárstva. Cieľom primátorky je hlavne vyjednať také podmienky, aby bol pri nezmenenej kvalite znížený poplatok za odvoz komunálneho odpadu.

Mesto Prievidza v tomto období finalizuje prípravu podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa zberu a nakladania s komunálnym odpadom, ktorý má tieto služby zabezpečovať od roku 2014. Vedenie mesta si je vedomé možných rizík spojených s procesom verejného obstarávania plynúcich zo zákonného postupu, ktoré neúspešní uchádzači môžu uplatniť (obštrukcie a revízne postupy zo strany uchádzačov a záujemcov), čo by mohlo znemožniť uzavretie zmluvy do konca roka 2013 a kontinuálne zabezpečovanie služieb.

Právna kancelária preto navrhla súbežne pripraviť aj ďalšiu alternatívu, ktorou je realizácia odpadového hospodárstva cez vlastnú obchodnú spoločnosť. „Bolo by nezodpovedné nechávať takto náročnú službu, akou je zabezpečenie zberu komunálneho odpadu, len na verejné obstarávanie. Musíme byť pripravení a musíme počítať aj s takou situáciou, že by súťaž na nového dodávateľa mohla byť neúspešná a logicky sa tomu chceme vyhnúť,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Mestské zastupiteľstvo návrh primátorky podporilo a na svojom júlovom zasadnutí schválilo založenie akciovej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo. Hlavným predmetom jej podnikania bude nakladanie s komunálnym odpadom. Proces verejného obstarávania bude prebiehať aj naďalej, súbežne však bude cenové analýzy vykonávať aj nová spoločnosť. Vedenie mesta bude vďaka tomu môcť pracovať s viacerými alternatívami a vybrať najlepšie dostupné riešenie.

Prečo nová spoločnosť?
Pri rozhodnutí založiť novú spoločnosť zavážili najmä skúsenosti z iných slovenských miest. Väčšina z nich zabezpečuje odpadové hospodárstvo prostredníctvom samostatnej na tento účel založenej obchodnej spoločnosti. „Kolegovia z iných slovenských miest uviedli viacero dôvodov, pre ktoré majú ich mestá samostatné spoločnosti na zabezpečenie odpadového hospodárstva. Dôležité je hlavne minimalizovať možné riziká, ktoré sú bezprostredne spojené s takýmto predmetom podnikania tak, aby bol majetok mesta ohrozený čo najmenej. Existujúce spoločnosti Unipa, Správa majetku mesta Prievidza aj Prievidza Invest zabezpečujú iný druh činnosti a s tým súvisiace práva aj povinnosti. Okrem toho sú už z minulosti zaťažené úvermi. Ako najefektívnejšie nám bolo odporúčané založenie novej spoločnosti, preto sme takýto návrh predložili zastupiteľstvu,“ vysvetlila primátorka.

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…