26. Sep 2012 9:05

Nie je koruna ako koruna

V Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi bude 18. októbra otvorená výstava Nie je koruna ako koruna. Obsahom výstavného podujatia bude prezentácia mincí a papierových platidiel z obdobia, keď sa ešte platilo korunami. Korunová mena vznikla za vlády Františka Jozefa I. V polovici 19. storočia boli objavené bohaté strieborné bane v Amerike čo znížilo cenu striebra, až nakoniec stratilo schopnosť slúžiť ako stabilný základ meny. Rakúsko prešlo na menu krytú zlatom formálne až v auguste 1892, fakticky však až v prvých rokoch 20. storočia. Jeden zlatý rakúskej meny sa rovnal dvom korunám.

Po rozpade Rakúsko – Uhorska sa koruna preniesla do nového štátu – Československa. V roku 1919 boli vydané československé štátovky, ktoré ale neskôr napádali falšovatelia, preto sa pristúpilo v roku 1926 k druhej emisii. Československá koruna prestala existovať vyhlásením samostatnosti Slovenska 14. marca 1939 a zriadením Protektorátu Čiech a Moravy. Medzi prvé slovenské formálne správne platidlá patril päťkorunák s portrétom A. Hlinku. Nominále od desaťkorunáka vyššie boli razené zo striebra. Ako prvé zo slovenských štátoviek sa dostali do obehu štátovky 10 a 20 Ks v roku 1939. Po skončení vojny bola zavedená koruna československá (Kčs). Od roku 1945 sa na Slovensku zaviedli prídelové lístky na potraviny, lístky na odevy i obuv a iné komodity. Nová menová reforma sa uskutočnila 1. júna 1953 a trvala do 4. júna. Peniaze sa vymieňali v pomere 5:1 alebo 50:1. Zároveň sa preratúvali aj vklady. Reforma znamenala pre ľudí silný psychický šok spojený s pocitom hlbokej krivdy. Hneď po reforme sa začali práce na novej emisii. Nové bankovky sa však dostali do obehu až v rokoch 1961 – 1971. V 70. rokoch nastali zmeny aj v sústave drobných mincí. Vyšla dvojkorunová minca, ktorá nahradila trojkorunák. Ako ďalšia inovácia drobných mincí vyšli v rokoch 1972 – 1978 nové 5-, 10-, 20- a 50-halierniky.
Technologická zastaranosť bankoviek z rokov 1961 – 1973 podnietili ich modernizáciu. Vypracovanie návrhov všetkých nominále zverili Albínovi Brunovskému. V januári 199, po vzniku Slovenskej republiky, Národná banka predstavila schválené návrhy na slovenské bankovky. Bankovky boli navrhnuté Jozefom Bubákom. Ako prvú slovenskú mincu začali v Kremnici raziť 10-korunáky. V decembri 1999 Národná banka Slovenska pripomenula koniec druhého tisícročia sériou pamätných bankoviek. Slovenská koruna bola v platnosti až do 1. januára 2009, keď ju vystriedala spoločná mena eurozóny – euro, ktoré platí aj v súčasnosti a má hodnotu 30, 126 Sk. Výstava s touto numizmatickou problematikou potrvá v priestoroch múzea až do 26. novembra 2012.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.