6. Aug 2012 7:20

Návrh VZN mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách

Návrh VZN mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách.

Celé znenie ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…