10. máj 2018 7:44

Návrh VZN č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza

Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území mesta Prievidza: a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, b) úprava podrobností o vodení psov, c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…