9. Nov 2011 7:39

Návrh VZN č 124 2011 -

NÁVRH Mesto Prievidza v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 22 a § 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa § 2 ods. 2 a § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Prievidza

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…