12. Sep 2014 9:21

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 156/2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 81/2005 ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN č. 97/2008 – Požiarny poriadok

Celý dokument ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…