12. Sep 2014 9:21

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 156/2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 81/2005 ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN č. 97/2008 – Požiarny poriadok

Celý dokument ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…