9. Nov 2018 11:18

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

Verejnosť môže predkladať svoje pripomienky príslušnému zamestnancovi – Ing. Martina Mikulášiková, odborný referent pre rozpočet a financie, e - mail: martina.mikulasikova@prievidza.sk

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 – tabuľková časť

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 – textová časť

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…