9. Dec 2011 6:32

Návrh na zrušenie škôl je istý

V stredu 7.11.2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva, vedenia mesta a zástupcov všetkých základných škôl. Mestská rada, ktorá zasadala 6.11.2011 podporila návrh zrušiť Základnú školu Sama Chalupku III a Základnú školu na Mariánskej ulici.

Podľa slov vedúceho finančného oddelenia mestského úradu Ing. Mariána Bielického „v súčasnosti nám chýba na chod, údržbu a opravu škôl takmer jeden milión 900 tisíc eur.“ Toto číslo je alarmujúce najmä pri skutočnosti, že mesto Prievidza zaznamenalo pokles žiakov o 1483 oproti počtu z pred šiestich rokov. Tieto dôvody nútia mesto riešiť nepopulárnu otázku už v súčasnom období.
Na pracovnom stretnutí sa ku koncepcii školstva mohli vyjadriť všetci poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia dotknutých škôl, ako aj riaditelia škôl, ktorých sa optimalizácia školstva nedotýka. Za zmienku stojí skutočnosť, že na stretnutie prišli nasledovní poslanci :
Mgr. art. Anton Bakyta, Ing. Branislav Bucák, Gabriel Čauder, Katarína Čičmancová, Helena Dadíková, Mgr. Dlábiková Ružena, Marcel Dobrovodský, MUDr. Marián Jakubis, MUDr. Dušan Magdin, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD., Juraj Ohradzanský, Ing. Jozef Polerecký, PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. Pavel Takáč, Július Urík, Mgr. Ľubomír Vida.

Súčasnému návrhu koncepcie školstva predchádzali tri spoločné stretnutia medzi vedením mesta so všetkými riaditeľmi základných škôl a taktiež individuálne stretnutia vedenia mesta a riaditeľmi škôl. Počas tohto obdobia mohli zástupcovia škôl podávať pripomienky a návrhy na zapracovanie do celkovej podoby koncepcie škôl. Na margo riaditelia základných škôl uviedli: „Naše pripomienky a návrhy boli zakomponované do koncepcie všetky, čo značne ovplyvnilo celkovú podobu tohto dokumentu.“ Je to jasný dôkaz transparentnosti procesu prípravy celej koncepcie školstva.
Vedenie ZŠ na Mariánskej ulici poukazovalo na fakt, že petíciu proti zrušeniu tejto školy podpísalo viac ako 6 000 ľudí. To je síce pravdivý údaj, avšak na druhej strane musíme dodať, že viac ako 2 000 podpisov je od ľudí s trvalým pobytom mimo Prievidze.
K návrhu koncepcie školstva, ako aj k zrušeniu konkrétnych škôl, sa mohli vyjadriť všetci riaditelia základných škôl. Všetci riaditelia vyjadrili potrebu novej koncepcie školstva. Riaditelia škôl dostali možnosť vyjadriť sa k otázke, či je potrebné rušiť školy a aké školy by mali byť podľa nich zrušené. Okrem vedenia ZŠ Sama Chalupku III. a ZŠ na Mariánskej ulici, ktorí sa nevyjadrili k otázke zrušenia konkrétnych škôl a nepodali žiadny návrh, všetci ostatní riaditelia škôl prezentovali názor zrušiť práve tieto dve dotknuté školy.
Mesto Prievidza má skúsenosti s rušením škôl aj z minulosti. Viacerí riaditelia škôl poukazovali na to, že nevôľa zo strany rodičov tu bola aj vtedy. Žiaci sa však plnohodnotne začlenili do kolektívov iných existujúcich škôl, pričom všetky vzdelávacie programy boli zachované. Aj pri súčasnom rušení škôl je nutné pripomenúť, že všetky vzdelávacie, športové programy ostanú zachované, iba sa prenesú na inú školu.

Argumentácia výnimočnosti a kvality školy na Mariánskej ulici, ktorá je podľa viacerých tou najlepšou školou, je v ukazovateľoch študijných výsledkov nepodložená. Napríklad v školskom roku 2010/2011 v monitoroch zo Slovenského jazyka bolo poradie škôl nasledovné:
1. I. ZŠ Sama Chalupku
2. ZŠ Šafárikova
3. ZŠ Na Mariánskej ulici
V monitoroch z matematiky v školskom roku 2010/11 sa škola na Mariánskej ulici ani len neumiestnila v prvej trojke. Preto nie je možné tvrdiť, že niektorá škola je lepšia, ako všetky ostatné.

O konečnom zrušení/nezrušení škôl budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovom rokovaní v utorok 13. decembra 2011.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…