11. Jun 2019 11:56

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - výzva na odstránenie nedostatkov

IBV Vlčie Kúty – 13 RD“ časť: „Komunikácia a spevnené plochy“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. č.8037/6, 8038/1,8038/3, 8038/4, 8041.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…