6. Feb 2018 13:10

Návrh Doplnoku č. 2 k VZN č. 5/2016

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na základe ustanovenia § 81 ods.3 a ods. 8 zákona NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva tento doplnok č. 2 k VZN č. 5/2016.

Celý dokument TU: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…