5. Sep 2018 8:02

Návrh - Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza

1. V článku 2, § 7, bod 3. v tabuľke „Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne“: sa dopĺňa text v prvom riadku v druhom stĺpci „a šetriaca strava s obmedzením tuku“. 2. Príloha č. 1 sa nahrádza novým znením:

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…