16. Mar 2020 7:17

Nasledovania hodné rozhodnutie

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., ako prevádzkovateľ pohrebísk na území mesta a zároveň ako prevádzkovateľ pohrebnej služby sa stretla v piatok 13. marca t.r. s mimoriadne zodpovedným prístupom obyvateľa mesta, ktorý stratil svoju najbližšiu osobu a ocitol sa nechtiac v roli obstarávateľa pohrebu.

Pri konzultácii počas vybavovania poslednej rozlúčky súhlasil obstarávateľ pohrebu, aby sa nekonala tradičná pohrebná rozlúčka s jeho manželkou tri dni po úmrtí, ale prijal za svoje odporúčania pracovníkov Strediska piestnych služieb. A tak sa najbližšia i vzdialenejšia rodina, priatelia, susedia, či známi môžu rozlúčiť so zomrelou v období, kedy bude zažehnaná hrozba nákazy, ktorú predstavuje šírenie koronavírusu.
Pohrebná služba TSMPD, s.r.o., zabezpečila úpravu zomrelej, uloženie do truhly a bezodkladne dala odviezť ešte v ten istý deň rakvu s telom zomrelej na kremáciu.
Obrad rozlúčky sa bude konať pri urne v čase, ktorý si dohodne obstarávateľ pohrebu s pohrebnou službou po doručení urny až potom, keď bude vyhlásené ukončenie mimoriadnej situácie. Obrad rozlúčky bude identický s obradmi, ktoré sa konajú pri rakve, teda rovnako dôstojný a s identickým obsahom, ako ostatné smútočné obrady.
Rozhodnutie obstarávateľa pohrebu postupovať týmto spôsobom považuje Stredisko pietnych služieb za maximálne zodpovedné vo vzťahu nielen k zamestnancom správy cintorína a zamestnancom mesta, ktorí sa podieľajú na občianskej obradnosti, ale najmä vo vzťahu k predpokladaným účastníkom poslednej rozlúčky.
TSMPD s.r.o. ako správca cintorína bude tento spôsob riešenia počas krízovej situácie navrhovať aj ostatným obstarávateľom rozlúčok pred kremáciou.
Iná situácia je v prípade, že obstarávateľ pohrebu žiada pohreb do zeme. Pohreby do zeme budú zabezpečované v klasickom režime podľa požiadaviek pozostalých. Kresťanské pohreby sú však do odvolania organizované bez predchádzajúcej sv. omše. Správa cintorína žiada od pozostalých, aby sa na pohrebnom obrade zúčastňovala len najbližšia rodina bez účasti priateľov, susedov, známych, či bývalých kolegov zomrelých. Je to v tejto mimoriadnej situácii v záujme všeobecného obmedzenia ďalšieho šírenia nákazy.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…