17. Aug 2010 13:49

Naliehavá výzva zo Základnej školy Rastislavova v Prievidzi

Vedenie školy sa obracia na rodičov žiakov a širokú verejnosť s prosbou o pomoc pri odstraňovaní následkov povodne zo dňa 15.8. 2010. Pri povodniach prišlo k výraznému zatopeniu prízemných priestorov všetkých deviatich pavilónov školy. Znehodnotené sú učebne, školský nábytok, pomôcky aj telocvičňa. Výška škôd je podľa prvých odhadov vyčíslená na približne 92 000 EUR. V škole v tomto čase prebiehajú asanačné práce a vedenie školy preto prosí o pomoc hlavne touto formou: Brigádnická pomoc pri odstraňovaní nečistôt Zakúpenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, aj pracovného materiálu na upratovanie(metly, handry) Finančný príspevok na darovací účet školy, ktorý je zverejnený na stránke školy www.zsrastislavova.edu.sk Sponzorskou činnosťou zo strany firiem s čistiacou technikou. Riaditeľstvo školy verí, že občania a firmy pomôžu pri príprave podmienok na dôstojné otvorenie nového školského roku. Akúkoľvek pomoc z vašej strany nahláste na telefónnom čísle 0915 714 765. Ďakujem. PaedDr.

Václava Juríková, riaditeľka školy

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…