17. Aug 2010 13:49

Naliehavá výzva zo Základnej školy Rastislavova v Prievidzi

Vedenie školy sa obracia na rodičov žiakov a širokú verejnosť s prosbou o pomoc pri odstraňovaní následkov povodne zo dňa 15.8. 2010. Pri povodniach prišlo k výraznému zatopeniu prízemných priestorov všetkých deviatich pavilónov školy. Znehodnotené sú učebne, školský nábytok, pomôcky aj telocvičňa. Výška škôd je podľa prvých odhadov vyčíslená na približne 92 000 EUR. V škole v tomto čase prebiehajú asanačné práce a vedenie školy preto prosí o pomoc hlavne touto formou: Brigádnická pomoc pri odstraňovaní nečistôt Zakúpenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, aj pracovného materiálu na upratovanie(metly, handry) Finančný príspevok na darovací účet školy, ktorý je zverejnený na stránke školy www.zsrastislavova.edu.sk Sponzorskou činnosťou zo strany firiem s čistiacou technikou. Riaditeľstvo školy verí, že občania a firmy pomôžu pri príprave podmienok na dôstojné otvorenie nového školského roku. Akúkoľvek pomoc z vašej strany nahláste na telefónnom čísle 0915 714 765. Ďakujem. PaedDr.

Václava Juríková, riaditeľka školy

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…