17. Aug 2010 13:49

Naliehavá výzva zo Základnej školy Rastislavova v Prievidzi

Vedenie školy sa obracia na rodičov žiakov a širokú verejnosť s prosbou o pomoc pri odstraňovaní následkov povodne zo dňa 15.8. 2010. Pri povodniach prišlo k výraznému zatopeniu prízemných priestorov všetkých deviatich pavilónov školy. Znehodnotené sú učebne, školský nábytok, pomôcky aj telocvičňa. Výška škôd je podľa prvých odhadov vyčíslená na približne 92 000 EUR. V škole v tomto čase prebiehajú asanačné práce a vedenie školy preto prosí o pomoc hlavne touto formou: Brigádnická pomoc pri odstraňovaní nečistôt Zakúpenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, aj pracovného materiálu na upratovanie(metly, handry) Finančný príspevok na darovací účet školy, ktorý je zverejnený na stránke školy www.zsrastislavova.edu.sk Sponzorskou činnosťou zo strany firiem s čistiacou technikou. Riaditeľstvo školy verí, že občania a firmy pomôžu pri príprave podmienok na dôstojné otvorenie nového školského roku. Akúkoľvek pomoc z vašej strany nahláste na telefónnom čísle 0915 714 765. Ďakujem. PaedDr.

Václava Juríková, riaditeľka školy

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…