15. Aug 2013 12:29

Nákup rôznych potravinárskych výrobkov – keksíky, cereálie a iné pre ŠJ pri MŠ

Názov zákazky: „Nákup rôznych potravinárskych výrobkov – keksíky, cereálie a iné pre ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“. Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru. Miesto dodania: Školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza – adresy sú uvedené v tabuľke príloha č. 1. Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva a na dodávanie tovaru budú priebežne zasielané objednávky.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…