15. Aug 2013 12:29

Nákup rôznych potravinárskych výrobkov – keksíky, cereálie a iné pre ŠJ pri MŠ

Názov zákazky: „Nákup rôznych potravinárskych výrobkov – keksíky, cereálie a iné pre ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“. Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru. Miesto dodania: Školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza – adresy sú uvedené v tabuľke príloha č. 1. Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva a na dodávanie tovaru budú priebežne zasielané objednávky.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…