24. Mar 2016 7:11

Najmilší koncert roka 2016

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Prievidza, ktorá pracuje s deťmi z detských domovov, mladými dospelými, rodinami v kríze a náhradnými rodinami, Vás srdečne pozýva na Najmilší koncert roka.

Už čoskoro odštartuje 15. ročník, ktorý sa bude konať 2. apríla 2016 so začiatkom o 15:00 v Dome Kultúry v Prievidzi. Prítomných divákov bude sprevádzať moderátorka Hanka Bendová. Hlavným hudobným hosťom bude známa slovenská speváčka Celeste Buckingham. Známi umelci, ktorí vystupujú na Najmilších koncertoch roka, spolupracujú aj takouto formou s organizáciou Úsmev ako dar a robia tak bez nároku na honorár.

Najmilší koncert roka sa snaží upriamiť pozornosť verejnosti na talent detí v detských domovoch a odbúrať predsudky voči týmto deťom. Ľudia môžu vidieť, aké sú šikovné, a že sú rovnaké ako iné deti, ale mali jedinú smolu – nemohli vyrastať so svojimi rodičmi.

Detí z detských domovov a náhradných rodín môžu predviesť svoje nadanie a talent pred verejnosťou v rôznych oblastiach ako sú spev, tanec, hra na hudobný nástroj, dramatická tvorba či scénický tanec. Prostredníctvom týchto umeleckých aktivít majú možnosť a priestor prezentovať svoje záujmy a podeliť sa o svoje schopnosti, túžby, myšlienky, pocity a zážitky. Deti si týmto čiastočne plnia svoje sny a želania: vystúpia na pódiu, odovzdajú časť seba, svojej energie a stanú sa tak o niečo sebavedomejšími, objavujú tak radosť zo života.

Mesto Prievidza poskytlo Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka Prievidza, v roku 2016 dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 2200 eur. Organizácia využije 400 z tejto dotácie na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením stravy pre deti, účinkujúcich a účastníkov Najmilšieho koncertu roka. Zvyšná časť dotácie bola poskytnutá na účel úhrady časti nákladov za prenájom priestorov a spotrebu energie v Komunitnom centre na Ul. T. Vansovej 43 v Prievidzi

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny. Organizácia má svoje pobočky vo viacerých mestách na Slovensku vrátene Prievidze na Ul. T. Vansovej 43.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…