18. Jan 2016 7:18

Na zreštaurovanie sochy mesto dostalo dotáciu

Mesto bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu na reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého. Predmetná socha je významnou historickou pamiatkou Prievidze. Pamiatka prešla viacerými úpravami, ktoré znehodnotili jej pôvodný stav. V roku 2013 bol vykonaný reštaurátorský výskum, ktorý bol prvou etapou potrebnou pre záchranu vzácnej historickej pamiatky a je nevyhnutné pokračovať v začatých reštaurátorských prácach.

Socha z neskorého barokového obdobia s presadzujúcimi sa klasicistickými tendenciami, ktoré sú evidentné najmä na hranolovom pilieri, sekundárne osadená na Ul. A. Hlinku pred piaristickým kláštorom, bola v značne narušenom, havarijnom stave demontovaná a premiestnená do ateliéru reštaurátora.

V rámci poskytnutej dotácie od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva boli pridelené finančné prostriedky použité na zabezpečovacie práce a odliatie kópií schodiskových stupňov základovej časti sochy.
V zmysle skorších rozhodnutí je nutné sochu opätovne umiestniť na pôvodné historické miesto v juhozápadnej časti hlavného Námestia slobody v Prievidzi. K premiestneniu je potrebné vyhotoviť architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby- osadenia piliera so sochou na nový základ, s úpravou okolia s rešpektovaním súčasnej situácie trasovania sietí a montáž dvoch schodiskových stupňov, ako prípravu na osadenie reštaurovanej sochy.

Názov projektu: Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF: 878/1-2,Prievidza, A. Hlinku, pred domom Piaristov
Celkový rozpočet projektu: 4 568 €
Požadovaná výška dotácie z Ministerstva kultúry SR: 4 000 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza:
8,7% – 586 €

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.